Budżet Obywatelski Gminy Leszno

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Leszno, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 80 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Leszno.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojej gminy?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć gminę marzeń.

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od dnia
wejścia uchwały

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.06.2021
do 15.06.2021

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 16.06.2021
do 23.06.2021

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 18.07.2021

Głosowanie

Od 19.07.2021
do 09.08.2021

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 20.08.2021

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski