Mapa realizacji

 23'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23'Skrócona nazwa edycji

Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Zaborowie oraz renowacja płyty boiska piłkarskiego w Lesznie

Koszt: 80 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego w Zaborowie oraz wykonanie nawodnienia boiska piłkarskiego w Lesznie

Szacunkowy koszt: 80 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt